Kreaturslagteri med ventilation i top

Tre slagterier i ét

Efter en fusion i 2018, hvor fire slagterier samlede sig til Himmerlandskød, ønskede virksomheden en ny bygning, som kunne samle tre slagterier i ét. Danmarks næststørste slagteri- og opskæringsvirksomhed gik derfor i gang med at bygge et helt nyt anlæg i Aalestrup, der skulle huse op mod 110.000 kreaturer årligt. Fra slagteriets side var der et stort ønske om at skabe et godt indeklima, hvor bygningerne hele tiden kunne blive forsynet med frisk luft. Yderligere var det også vigtigt at temperaturen i forskellige afdelinger kunne reguleres, både i forhold til fødevaremæssige krav, men i høj grad også i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. I forlængelse af dette var det også essentielt, at fugt i bygningen kunne reguleres og luftgener ligeledes kunne minimeres.

En optimal helhedsløsning

I samarbejde med kunden fandt Bardram Luft-Teknik frem til et løsningsforslag, som bedst muligt matchede Himmerlandskøds ønsker, behov, budget samt teknik- og myndighedskrav. Ved at tilbyde en samlet løsning kunne vi bedre give kunden det bedste resultat, hvor de installerede elementer bedre arbejder sammen. 

Ved slagterilinjerne oprettede vi ventilationsanlæg, som ved hjælp af indblæsningsaggregater opvarmer eller køler op til 78.000 kubikmeter luft i timen afhængigt af driftssituationen. Hermed sikrer vi, at Himmerlandskøds medarbejdere har de bedste betingelser for det rette klima. I forlængelse af dette kan nævnes, at det største ventilationsanlæg på stedet nu er på 60.000 kubikmeter luft i timen. 

Slagtergangen fik installeret udsugning, som ved hjælp af booster-enheder driver luften hen til fællesafkastet, og videre op gennem den 40 meter høje skorsten. Dette er med til at eliminere luftgener for den omkringliggende beboelse. 

For at begrænse luftudskiftet, og dermed fange forureningen direkte ved kilden, hvor koncentrationen er stor, fik slagtergangen installeret procesudsugning. Dette bidrager ligeledes til at opretholde det gode klima for medarbejderne. 

Udbeningsanlægget blev udstyret med recirkulering for at sikre den rette rumtemperatur. Dette er også med til at hjælpe slagteriet med at udtørre rummet efter endt rengøring.

Bedre arbejdsmiljø og krav der bliver opfyldt


- Store krav til temperatur og store forskelle i et slagteri 

- Godt miljø og indeklima i hele slagteriet 

- Forbedret arbejdsmiljø 

Med hjælp fra Bardrams helhedsløsning har Himmerlandskød nu et slagteri, som først har fremmest har opnået et bedre indeklima. Dette har været medvirkende til et forbedret arbejdsmiljø for virksomhedens medarbejdere, hvor det tidligere har været vanskeliggjort på grund af de store temperaturforskelle, som netop kan forekomme i et slagteri, hvor der er store fødevaremæssige krav. Ligeledes er produktiviteten eksempelvis hævet, da fugt hurtigere forsvinder og tørretid i stedet bliver til produktionstid.