Værdifuld ventilation til krævende produktionsmiljøer

Vi har specialiseret os i at udvikle og levere komplette løsninger til ventilation og køling samt til reducering af støj- og lugtgener. Løsningerne anvendes blandt andet i industrilokaler med et udfordrende produktionsmiljø, hvor varme, kondens eller forurening giver et udfordrende indeklima eller en krævende proces. 
Vi består af et engageret team på cirka 30 ansatte bestående af ingeniører, projektledere, smede og håndværkere samt andre i tæt samarbejde med ejerne, Thomas Gedsig Nielsen og Svend Hougaard.

Tæt dialog og optimale løsninger

Hos Bardram arbejder vi fokuseret på at skabe en tæt dialog med vores kunder og tilbyder værdiskabende løsninger, som specifikt er udformet til det konkrete projekt. Vi stiller kunderne spørgsmål, der kan være med til at flytte deres ståsted med fokus på at finde den bedste løsning til den specifikke problemstilling. Vi har en mission om at sikre den mest optimale løsning ud fra de forudsætninger kunderne stiller og ikke kun den forventning, de har. Vi servicerer virksomheder, som har de vildeste behov for at kontrollere deres interne miljøer og har de mest voldsomme belastninger.  

Høj kvalitet og øget produktivitet

Den bærende faktor hos os er vores høje faglige og erfarne niveau, som kommer i spil på tværs af virksomheden, når nye løsninger udvikles. Vi har stort kendskab til processer og kombinerer denne med viden fra egen produktion. I det spændingsfelt formår vi at skabe unikke løsninger i høj kvalitet. Projektafdelingen er knivskarp på helhedsorienterede løsninger, så vi sikrer kun at levere løsningsmodeller, der kan produceres, monteres, leveres og afslutningstestes hos kunden i et smidigt flow og ofte i et smalt tidsvindue. Vi følger ventilationsanlæg, som vi har dimensioneret, leveret og videreudviklet gennem tiden med henblik på optimal driftsfunktion. Vi fremstiller driftssikre løsninger på et højt niveau, som opretholder et stabilt produktionsmiljø. Derved bidrager vores løsninger til en høj produktivitet og ensartet kvalitet af kundernes produkter.

Arbejdsprocesser i virksomheden

Vi arbejder tæt sammen med kunderne for at finde frem til løsningsforslag, der vil afhjælpe de udfordringer kunderne står overfor. Ethvert samarbejde er baseret på åbenhed og tillid for at kunne skabe de optimale rammer for projektet. Derfor er kommunikation, respekt og integration de vigtigste parametre i et projektforløb. I Bardram har vi egen projektafdelingen og produktion.

Projektafdelingen

 


I projektafdelingen sidder kompetente og fagligt stærke medarbejdere (ingeniører og maskinmestre), som udarbejder grundige analyser og behovsafdækker ud fra kundens præferencer, projektøkonomi, processer, maskiner og produktions flow.


Produktionen 
I produktionen finder du en effektiv og fleksibel produktion, der især er dygtig til at arbejde med tyndplade og standardprofiler. Dermed betyder det ikke, at vi kan bevæge os udover standarden. Hvis den ikke eksisterer, så udvikler vi den selv!

Rådgivning

Vi stræber mod at afhjælpe virksomheders udfordringer, men vi forsøger samtidig også at finde frem til den mest optimale løsning indenfor kundens rådige budget. Vi er yderst grundige i vores analyse af projektet og forsøger at sikre, at den løsning, vi tilbyder, opfylder de krav og behov kunden ønsker. Vi sikrer ligeledes at den er interageret med øvrige processer. Det betyder, at vi gerne vil sikre os, at vi kommer hele vejen rundt om alle tænkelige elementer, der kan påvirke produktionen så der ikke opstår nye udfordringer, når anlægget er monteret.  

Læs mere om vores rådgivning her.

medarbejdere dimensionerer ventilation

Medarbejdere

I Bardram vægter vi personlig udvikling højt, hvor vi vægter vilje og flid højt. Dermed tror vi også på, at compound interest (rentes rente) ikke kun er et fænomen som hører til i finansverden, men i lige så høj grad gør sig gældende ift. viden og erfaringsopbygning. Er du flittig, ambitiøs og målrettet, udvikles dine evner eksponentielt, hvorfor du på kort tid vil stå markant stærkere fagligt end ved en middel indsats. Dette forsøger vi at imødekomme og dyrke.

Værdier

Vi arbejder ud fra de fem værdier idérig, serviceminded, løsningsorienteret, troværdighed og respekt. Dermed bruger vi vores værdier aktivt til at verificere vores handlinger. Løsninger anskues fra et holistisk perspektiv på tværs af faggrupper for at sikre at den løsning, vi tilbyder, kan forenes med øvrige interessenter og installationer. Vi tror på ærlig og tæt dialog med kunden, og stræber efter samarbejde, hvor der er gensidig tillid og respekt.

Idérig 
Vi modtager og giver idéer som konstruktive forslag. Vi udvikler nyskabende idéer i sparring med kunder og kollegaer.

Servicemindet 
Vi arbejder for det gode samarbejde mellem kunder, kollegaer og samarbejdspartnere.

Løsningsorienteret 
Vi leverer løsninger der er afstemt med kundens forventninger og behov. Eventuelle konflikter løses straks gennem konstruktiv dialog.

Troværdighed 
I tilfælde af fejl, informerer vi straks alle involverede kunder samt kollegaer, og håndterer problemet bedst muligt for alle involverede. Vi rådgiver kunder ærligt, direkte og på højt fagligt niveau.

Respekt 
I Bardram tager hvert enkelt medarbejder ansvar med øje for helheden, og udviser respekt for den enkeltes rolle, internt som eksternt.

Historien kort fortalt

Bardram Luft-Teknik A/S blev grundlagt i København af ingeniør Emil Valdemar Bardram i 1952. I løbet af 80’erne rettede virksomhedens fokus sig mod udvikling af ventilationstekniske løsninger, hvor især den danske fødevareindustri tog løsningerne til sig. 
Virksomheden som i dag har base i Hørning ved Aarhus, blev i 2009 overtaget af brødrene Svend og Leif Hougaard. Sidenhen har Svend overdraget sin direktørstilling, og et generationsskifte blev foretaget med Thomas Gedsig Nielsen. Han har siden august 2021 fungeret som administrerende direktør, og efterfølgende medejer fra 31. december 2021. Siden grundlæggelsen har Bardram Luft-Teknik A/S været kendt som en driftig virksomhed med et højt fagligt niveau. Sådan er det stadig den dag i dag.
De to tidligere ejere Svend Hougaard og Leif Hougaard

Nyheder

Storm går imod strømmen
TV2 Østjylland

Hos Bardram har vi altid stået klar med åbne arme, når nye lærlinge har banket på døren og ønsket praksis erfaring. Vi er glade for at give dem til plads til at udvikle deres kompetencer – nogle som også bidrager til vores virksomhed, og som stiller os stærkere. 

Vi havde torsdag den 5. januar besøg af TV2 ØSTJYLLAND, på baggrund af Statsministerens ønske om mere fokus på erhvervsuddannelserne. I den forbindelse tog de en snak med Storm, som udover at blive udlært som smed i 2022, også modtog ML-prisen for fremragende faglighed og kollegaskab i sin tid som lærling hos os.

06-01-2023
Produktionsmedarbejdere hjælper hinanden

ESG-Rapport 2021

I Bardram har vi udarbejdet en ESG-rapport som sætter fokus på, hvordan vores virksomhed arbejder med bæredygtighed. Vi belyser i rapporten, hvordan vi anskuer bæredygtighed på et socialt-, klimamæssigt og ledelsesmæssigt niveau, og redegør for vores indsatser i forhold til FN's Verdensmål. 

Vi sætter også ord på vores ambitioner i forhold til en mere bæredygtig fremtid, og runder af med et indblik i vores CO2-udledning for 2021. 

Læs vores ’klimarapport’ her hvor du, udover at få indsigt i vores syn på bæredygtighed, også kan lære lidt mere om vores virksomhed.
22-12-2022
ESG-rapport for året 2021