Varmegenvinding

Energiforbruget på et ventilationsanlæg afhænger af tre primære designparametre:

  • Regulering af anlæggets ydelse, så det tilpasses det aktuelle behov og udetemperaturen
  • Design af kapacitet, ventilationsprincip, indblæsningssystem, ventilatorer, tryktab og isolering
  • Genvinding af varme fra udsugningsluften

Alle tre parametre griber ind i hinanden og må afvejes i forhold til behovet for at opvarme indblæsningsluften, samt kundens krav om tilbagebetalingstid. Tilbagebetalingstiden er afgørende for, hvor energieffektivt et ventilationsanlæg skal være. Uanset om vores kunder har besluttet en tilbagebetalingstid på 3 måneder eller 10 år, respekterer vi denne beslutning.

Vi har ingen nøglefærdige løsninger, der passer til alle. I vores design af anlæg bruger vi dog kundens tilbagebetalingstid som rettesnor, for at skabe det mest energieffektive anlæg under de givne forudsætninger.
Bardram tilbyder varmegenvindingsteknologier som:

  • Rotor og krydsvekslere
  • Koblede batterier
  • Blandekammeranlæg (recirkulation)
  • Varmepumpeanlæg.

Nogle afkast fra en produktions processer er så varme, at varmen kan udnyttes i andre dele af produktionen. Den bedste økonomi kan opnås hvis der er en parallel proces, der direkte kan aftage den opsamlede energi. Jo højre afkasttemperatur, jo bedre økonomi.

Hvis man ikke altid direkte kan afsætte energien til andre processer er der færre driftstimer, hvor man får gevinsten af varmegenvindingen. Alternativt skal der etableres akkumulering af varmen. Begge dele øger tilbagebetalingstiden.
Bardram har leveret varmegenvinding fra processer som:

  • Svideovne på svineslagterier
  • Udsugning fra skoldning-plukning af kyllinger
  • Udsugning fra slagterier


varmegenvinding artikelbillede


Ydelser der sikrer optimal luftkvalitet og et bedre miljø

Ventilation

Ventilation er en bred betegnelse for luftskifte. Formålet med industriel ventilation er...

Se mere

Procesudsugning

Når vi laver procesudsugning for håndtering af produkter, analyserer vi grundigt...

Se mere

Rumkøling

I produktionslokaler afgiver maskiner og processer så meget varme, at der næsten altid er...

Se mere

Affugtning

Et tørt produktionsmiljø er for mange produktioner en forudsætning for overhovedet at...

Se mere

Ekstern lyddæmpning

Samfundet har fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold...

Se mere

Ekstern lugtbegrænsning

Selv duften af mad kan blive for meget i længden. Der er to forskellige måder at begrænse...

Se mere

Varmegenvinding

Energiforbruget på et ventilationsanlæg afhænger af tre primære designparametre:...

Se mere

Standardprodukter

Bardram tilbyder forskellige typer standardprodukter som bl.a. rørbæring,...

Se mere