Varmegenvinding

Genvinding af varme
Der er gode muligheder for, at du kan flytte overskud af energi fra et sted i produktion til et andet. På den måde kan du spare noget af den energi, som du tilfører udefra og derved mindske elregningen. Energien kommer som regel i form af varme, damp eller vand, hvor energipotentialet netop ikke udnyttes. Det hjælper vi med.
Energiforbruget på et ventilationsanlæg afhænger af tre primære designparametre: 

- Regulering af anlæggets ydelse, så det tilpasses det aktuelle behov og udetemperaturen 

- Design af kapacitet, ventilationsprincip, indblæsningssystem, ventilatorer, tryktab og isolering 

- Genvinding af varme fra udsugningsluften 


Alle tre parametre griber ind i hinanden og må afvejes i forhold til behovet for at opvarme indblæsningsluften, samt kundens krav om tilbagebetalingstid. Tilbagebetalingstiden er afgørende for, hvor energieffektivt et ventilationsanlæg skal være. Uanset om vores kunder har besluttet en tilbagebetalingstid på 3 måneder eller 10 år, respekterer vi denne beslutning. 
Vi har ingen nøglefærdige løsninger, der passer til alle. I vores design af anlæg bruger vi dog kundens tilbagebetalingstid som rettesnor, for at skabe det mest energieffektive anlæg under de givne forudsætninger. 

Bardram tilbyder varmegenvindingsteknologier som: 

- Rotor og krydsvekslere 

- Koblede batterier 

- Blandekammeranlæg (recirkulation) 

- Varmepumpeanlæg.
Nogle afkast fra en produktions processer er så varme, at varmen kan udnyttes i andre dele af produktionen. Den bedste økonomi opnås hvis der er en parallel proces, der direkte kan aftage den opsamlede energi. Jo højre afkasttemperatur, jo bedre økonomi. 

Hvis det ikke altid er muligt direkte at afsætte energien til andre processer er der færre driftstimer, hvor du får gevinsten af varmegenvindingen. Alternativt skal der etableres akkumulering af varmen. Begge dele øger tilbagebetalingstiden. 
Vi har leveret varmegenvinding fra processer som: 

- Svideovne på svineslagterier 

- Udsugning fra skoldning-plukning af kyllinger 

- Udsugning fra slagterier
Krydsveksler i ventilationsanlæg
Krydsveksler under produktion
Rotorveksler under konstruktion

Vil du vide mere om vores ydelser?

Find alt du skal vide herunder, og læs hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.
Ventilation
Vi anvender ventilation, så din virksomheder kan opretholde produktionsmiljøer som skaber bundlinje. Med indsigt i din virksomhed, sørger vi for at intet er overladt til tilfældighederne.
ikon_procesudsugning.png
Har du lokaler med kilder som udleder meget varme, fugt eller forurening, så er det naturligt at overveje brugen af procesudsugning. Vi anvender procesudsug til at fjerne skadelige..
ikon_rumkoeling.jpg
I alle produktionslokaler afgiver maskiner og diverse processer varme, hvilket betyder at der også er behov for køling. Vi har stor erfaring med at dimensionere kapaciteten..
ikon_affugtning.png
Fugt kan skabe store problemer i din virksomhed, og derfor er et tørt produktionsmiljø også en forudsætning for at kunne producere. Hvis der er for meget fugt betyder det...
ikon_ekstern_lyddaempning.jpg
Der er fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold til det omgivende miljø. Ofte findes eksisterende installationer på fabrikken, som støjer for meget.
ikon_ekstern_lugtbegraensning.jpg
Duften af mad kan være lækkert, men hvis den omgiver dig hele tiden på arbejdspladsen eller hjemmet, så kan det godt blive for meget. Vi hjælper med at begrænse lugtgener i..
ikon_varmegenvinding.png
Spar unødvendige udgifter ved at få tjekket din virksomheds ventilationsanlæg. Når Bardram optimerer ventilationsanlæg, går vi aldrig på kompromis med produktionsmiljøet.
Standardprodukter
Vi har selv udviklet forskellige aggregater, som blandt andet muliggør affugtning og rumkøling som kan lede til bedre arbejdsforhold og forhøjet produktionstid.