Effektive varmegenvindingsløsninger

Genvinding af varme
Ved at implementere varmegenvinding kan du drastisk reducere dit energiforbrug og derved minimere din elregning. Typisk kommer overskudsenergien i form af varme, damp eller vand, hvor potentialet ikke fuldt ud udnyttes. Hos os er vi dedikerede til at hjælpe dig med at udnytte dette uudnyttede energireservoir gennem avancerede varmegenvindingssystemer.

Optimal udnyttelse af varmegenvinding

I visse produktionsprocesser genereres der overskudsvarme, som kan udnyttes effektivt i andre produktionsområder. Den mest økonomiske løsning opnås, når der er en parallelt kørende proces, der direkte kan modtage den opsamlede varmeenergi. Jo højere temperatur på det udgående varmeafkast, desto bedre økonomi opnås. 

Det er dog ikke altid muligt at kanalisere den opsamlede varme direkte til andre processer. Dette kan føre til færre driftstimer, hvor fordelene ved varmegenvindingen realiseres. Som alternativ kan der implementeres varmeakkumulering, men begge tilgange forlænger tilbagebetalingstiden for varmegenvindingssystemet. Vores ekspertise inden for varmegenvinding har været afgørende i en række industrier, herunder:

- Svineproduktion
Varmegenvinding fra svideovne på svineslagteri.

- Fjerkræproduktion 
Udnyttelse af overskudsvarme fra udsugningssystemer i skoldning og plukning af kyllinger.

- Slagterier
Effektiv varmegenvinding fra udsugningssystemer i slagteriindustrien.
Krydsveksler i ventilationsanlæg

Nedsat energiforbrug

Et ventilationsanlægs energiforbrug er afgørende for dets effektivitet og afhænger af tre primære designparametre: 

1) Regulering af anlæggets ydelse 
Vi tilpasser anlæggets ydelse efter det aktuelle behov og udetemperaturen. Dette sikrer en optimal energianvendelse og komfort i dit produktionsmiljø.

2) Design af kapacitet og  ventilationsprincip
Vores professionelle ventilationseksperter tager højde for kapacitet, ventilationsprincip, indblæsningssystem, ventilatorer, tryktab og isolering for at sikre, at dit ventilationsanlæg fungerer effektivt og økonomisk.

3) Genvinding af varme fra udsugningsluften 
Varmegenvinding er afgørende for at minimere energispild. Ved at udnytte varmen fra udsugningsluften kan vi reducere dit energiforbrug betydeligt.

Disse tre parametre arbejder i samklang og skal afvejes i forhold til behovet for at opvarme indblæsningsluften. Vores tilgang tager også hensyn til kundens krav til tilbagebetalingstid, da dette er afgørende for valget af energieffektive varmegenvindingssystemer. Uanset om vores kunder sigter efter en tilbagebetalingstid på 3 måneder eller 10 år, respekterer vi deres beslutning.
Vi tilbyder ikke en standardløsning, da alle virksomheder og produktionsmiljøer er unikke. I stedet bruger vi kundens tilbagebetalingstid som vores rettesnor under designprocessen. Dette sikrer, at vi skræddersyr det mest energieffektive varmegenvindingssystem til dine specifikke behov og forudsætninger. Bardram er din pålidelige partner inden for varmegenvindingsteknologi og tilbyder en bred vifte af avancerede løsninger, herunder:

- Rotor og krydsvekslere 
Effektive systemer til varmegenvinding.

- Koblede batterier 
Optimal energistyring.

- Blandekammeranlæg (recirkulation) 
Miljøvenlige og energibesparende løsninger.

- Varmepumpeanlæg.
Avancerede teknologier til varmegenvinding.

Lad os hjælpe dig med at optimere dine produktionsprocesser ved at udnytte varmegenvindingens potentiale og forbedre din økonomiske bæredygtighed.
Image
Krydsveksler under produktion
Rotorveksler under konstruktion

Vil du vide mere om vores ydelser?

Find alt du skal vide herunder, og læs hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.
Ventilation
Vi anvender ventilation, så din virksomheder kan opretholde produktionsmiljøer som skaber bundlinje. Med indsigt i din virksomhed, sørger vi for at intet er overladt til tilfældighederne.
ikon_procesudsugning.png
Har du lokaler med kilder som udleder meget varme, fugt eller forurening, så er det naturligt at overveje brugen af procesudsugning. Vi anvender procesudsug til at fjerne skadelige..
ikon_rumkoeling.jpg
I alle produktionslokaler afgiver maskiner og diverse processer varme, hvilket betyder at der også er behov for køling. Vi har stor erfaring med at dimensionere kapaciteten..
ikon_affugtning.png
Fugt kan skabe store problemer i din virksomhed, og derfor er et tørt produktionsmiljø også en forudsætning for at kunne producere. Hvis der er for meget fugt betyder det...
ikon_ekstern_lyddaempning.jpg
Der er fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold til det omgivende miljø. Ofte findes eksisterende installationer på fabrikken, som støjer for meget.
ikon_ekstern_lugtbegraensning.jpg
Duften af mad kan være lækkert, men hvis den omgiver dig hele tiden på arbejdspladsen eller hjemmet, så kan det godt blive for meget. Vi hjælper med at begrænse lugtgener i..
ikon_varmegenvinding.png
Spar unødvendige udgifter ved at få tjekket din virksomheds ventilationsanlæg. Når Bardram optimerer ventilationsanlæg, går vi aldrig på kompromis med produktionsmiljøet.
Standardprodukter
Vi har selv udviklet forskellige aggregater, som blandt andet muliggør affugtning og rumkøling som kan lede til bedre arbejdsforhold og forhøjet produktionstid.