Effektiv affugtning i produktionsmiljøer

Affugtning
Fugt kan skabe store problemer i din virksomhed, og derfor er et tørt produktionsmiljø også en forudsætning for at kunne producere. Hvis der ikke bliver affugtet betyder det i sidste ende også, at produktiviteten falder. Udfordringer med befugtede rum kommer ofte på baggrund af rengøring eller fra kondens som opstår, når varme processer i produktionen mødes med koldere overflader.

Professionel viden om fugtstyring

Vi ved, hvor meget vand rengøring efterlader, og hvor meget kondens der kan opstå i kritiske produktionsmiljøer med store mængder varm luft. Vi har samlet viden om dette i årevis, og har derfor stort kendskab til disse problemstillinger. Derfor ved vi også, hvordan du undgår dette. Vi har systemer som udtørringsventilatoren, som tørrer produktionslokaler på under 2 timer, og på den måde øger produktionstiden i din virksomhed.

Der er som regel to løsninger på fugtproblemer. Enten fylder vi rummer med tør luft, mens vi suger det fugtede luft ud af rummet. Hvis der derimod er skærpede krav, etablerer vi recirkulering, hvor det ventilationsanlæg aftørrer den fugtige luft internt. 

Uanset hvad, så dimensionerer vi alle anlæg med med tanke på udtørringstid samt det ønskede fugtniveau.

Aftørring til alle dine behov

Vi tilbyder løsninger  som kontrollerer fugtniveauet i produktionsmiljøer i hele landet. Det kan eksempelvis være i forbindelse med opgaver, hvor ingredienser suger fugt, og derved bliver uhåndterbare. Industriel affugtning er også med til at minimere risikoen for mikrobiel vækst, som kan være skadende for både produkt og medarbejdere. Vi analyserer fugtafgivende processer i din virksomhed og designer på den baggrund et ventilationssystem, der holder lokaler tørre efter dit behov. 

Vi har blandt andet leveret temperatur- og fugtstyrende anlæg til:
 
- Udtørring efter rengøring af alle tænkelige produktionslokaler
 
- Produktionslokaler til salater, mayonnaise og lignende 


- Fremstilling af modermælkserstatning 

- Kondensfjernelse i kølerum samt områder, hvor kolde og varme lokaler mødes. 

- Testkamre til certificering af elektriske komponenter 

- Fugtstyring af procesluft til tørreprocesser
Udtørringsventilator i produktionslokale
UTV også kaldet udtørringsventilator
Konus og ventilator i rum

Vil du vide mere om vores ydelser?

Find alt du skal vide herunder, og læs hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.
Ventilation
Vi anvender ventilation, så din virksomheder kan opretholde produktionsmiljøer som skaber bundlinje. Med indsigt i din virksomhed, sørger vi for at intet er overladt til tilfældighederne.
ikon_procesudsugning.png
Har du lokaler med kilder som udleder meget varme, fugt eller forurening, så er det naturligt at overveje brugen af procesudsugning. Vi anvender procesudsug til at fjerne skadelige..
ikon_rumkoeling.jpg
I alle produktionslokaler afgiver maskiner og diverse processer varme, hvilket betyder at der også er behov for køling. Vi har stor erfaring med at dimensionere kapaciteten..
ikon_affugtning.png
Fugt kan skabe store problemer i din virksomhed, og derfor er et tørt produktionsmiljø også en forudsætning for at kunne producere. Hvis der er for meget fugt betyder det...
ikon_ekstern_lyddaempning.jpg
Der er fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold til det omgivende miljø. Ofte findes eksisterende installationer på fabrikken, som støjer for meget.
ikon_ekstern_lugtbegraensning.jpg
Duften af mad kan være lækkert, men hvis den omgiver dig hele tiden på arbejdspladsen eller hjemmet, så kan det godt blive for meget. Vi hjælper med at begrænse lugtgener i..
ikon_varmegenvinding.png
Spar unødvendige udgifter ved at få tjekket din virksomheds ventilationsanlæg. Når Bardram optimerer ventilationsanlæg, går vi aldrig på kompromis med produktionsmiljøet.
Standardprodukter
Vi har selv udviklet forskellige aggregater, som blandt andet muliggør affugtning og rumkøling som kan lede til bedre arbejdsforhold og forhøjet produktionstid.