Effektiv Rumkøling til Produktionslokaler

Rumkøling

I alene produktionslokaler er der ofte behov for effektiv rumkøling på grund af de varmeprocesser, der genereres af maskiner og forskellige produktionsprocesser. Her hos Bardram har vi en betydelig ekspertise inden for dimensionering og implementering af rumkøleanlæg, der er designet til at opretholde den ønskede temperatur i produktionsområderne.

Hvordan vores Rumkøling Løsninger Fungerer

Vi har ekspertise med ventilation til store slagterier med høj bemanding. Vi har blandt andet udviklet kondensfri-, lavimpuls-, stødbords- samt indblæsningsarmatur til denne produktionstype. Mere detaljeret info om disse produkter, kan du læse på siden standardprodukter. Igennem 30 år har Bardram leveret utallige rumkøleanlæg til lokaler hvor der ønskes fra +3 til +18 °C. Vi har ligeledes gjort miljøerne trækfri, hvilket tilgodeser det pågældende personale. Vores ventilationsaggregater opbygges i sandwichpaneler som med deres høje isoleringsevne sikrer et lavt energitab. Overfladerne er tilpasset konkrete krav og leveres i eksempelvis rustfast stål eller levnedsmiddelfolie.

Specialiseret Ventilation til Store Produktionsfaciliteter

Bardram har en omfattende historie med at levere effektiv ventilation til store produktionsfaciliteter, herunder slagterier med høj bemanding. Vores sortiment inkluderer kondensfri, lavimpuls, stødbords og indblæsningsarmaturer, der er skræddersyet til at imødekomme behovene i denne type produktion. Yderligere detaljer om vores ventilationssystemer findes på vores standardproduktside. 

Miljøvenlige og Energieffektive Løsninger

Vores rumkøleanlæg er designet til at opretholde temperaturer i området fra +3 til +18 °C og skabe trækfri produktionsmiljøer, der beskytter dit personale. Vores ventilationsaggregater er blandt andet også opbygget med sandwichpaneler, der har en høj isoleringsevne for at minimere energitab og dermed også elforbruget. Overfladerne kan tilpasses efter specifikke krav og leveres i materialer som rustfrit stål eller levnedsmiddelfolie.

Beskyttelse mod Kondensproblemer med GOBI-kondensikring

Vi har udviklet vores patenterede GOBI Kondenssikring der effektivt forhindrer opbygningen af skadeligt kondens i konstruktioner og ventilationsanlæg med mineraluldsisolering. Denne løsning bidrager til øget holdbarhed og pålidelighed af vores rumkøleløsninger.

Vores rumkøling Anvendes i en Række Industrier, Herunder:

- Mælkebehandling og osterier på mejerier 

- Pålægsproduktion
 
Fars, kogning/stegning, high risk, samt pakning 

- Industriproduktioner med stansning, spåntagning, og støbning 

- Dej- og raskeområder, samt ovnområder og kølebaner. 

- Pakkerier 

- Opskæring, udbening, pakning af kreaturer og svin 

- Kreaturslagtning 

- Svineslagtning 

- Ingrediensfremstilling, spraytårne, tørreprocesser
Konus i produktion
Indblæsningsarmatur i PUR
Indblæsningspose i rum

Vil du vide mere om vores ydelser?

Find alt du skal vide herunder, og læs hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.
Ventilation
Vi anvender ventilation, så din virksomheder kan opretholde produktionsmiljøer som skaber bundlinje. Med indsigt i din virksomhed, sørger vi for at intet er overladt til tilfældighederne.
ikon_procesudsugning.png
Har du lokaler med kilder som udleder meget varme, fugt eller forurening, så er det naturligt at overveje brugen af procesudsugning. Vi anvender procesudsug til at fjerne skadelige..
ikon_rumkoeling.jpg
I alle produktionslokaler afgiver maskiner og diverse processer varme, hvilket betyder at der også er behov for køling. Vi har stor erfaring med at dimensionere kapaciteten..
ikon_affugtning.png
Fugt kan skabe store problemer i din virksomhed, og derfor er et tørt produktionsmiljø også en forudsætning for at kunne producere. Hvis der er for meget fugt betyder det...
ikon_ekstern_lyddaempning.jpg
Der er fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold til det omgivende miljø. Ofte findes eksisterende installationer på fabrikken, som støjer for meget.
ikon_ekstern_lugtbegraensning.jpg
Duften af mad kan være lækkert, men hvis den omgiver dig hele tiden på arbejdspladsen eller hjemmet, så kan det godt blive for meget. Vi hjælper med at begrænse lugtgener i..
ikon_varmegenvinding.png
Spar unødvendige udgifter ved at få tjekket din virksomheds ventilationsanlæg. Når Bardram optimerer ventilationsanlæg, går vi aldrig på kompromis med produktionsmiljøet.
Standardprodukter
Vi har selv udviklet forskellige aggregater, som blandt andet muliggør affugtning og rumkøling som kan lede til bedre arbejdsforhold og forhøjet produktionstid.