Ventilation

Ventilation
Hvis du har en virksomhed med kritiske processer i produktionen, så ved du også hvordan miljøet er, når luften ikke bliver udskiftet. Med ventilation hjælper vi virksomheder med at opretholde produktionsmiljøer som skaber bundlinje. Vores løsninger er nøje udregnet, så alle processer i din virksomhed er medregnet. På denne måde kan vi sikre at alle krav er overholdt og at dine ansatte kan præstere i et godt arbejdsmiljø.  
Rørføring i produktionslokale

Fordele ved optimal ventilation

Stor forskel mellem indblæsningstemperatur og udsugningsluft giver en stor virkningsgrad, så luftmængden kan reduceres. På den måde reducerer vi både støj og energiforbrug. 


Lave lufthastigheder i arbejdszoner giver et behageligt arbejdsmiljø uden træk. Selv hvis luften skiftes op til 40 gange i timen.


Vores anlæg tilpasser hele tiden den indblæste luftmængde på baggrund af den ønskede temperatur indenfor og den aktuelle temperatur udenfor. Hvis de to temperaturer er tætte på hinanden vil ventilationsbehovet også kunne minimeres. Dermed kan vi hjælpe med at minimere driftsomkostninger. 
Målet for os er altid at levere ventilationsanlæg, som præsterer optimalt ved alle driftscenarier. Du skal nemlig ikke bekymre dig om det. Vores faglige erfaring med at beregne industriventilation gør, at vi kan designe anlæg, som fungerer efter helt specifikke behov.
Det betyder:
- Færre omkostninger til oplæring og ansættelser grundet øget personaleomsætning 

- Mindre tab af produktionstimer ved forsinket produktionsstart 
          
- Færre administrationsomkostninger for at opretholde produktionsmiljøet.

- Færre omkostninger til administration og særtiltag ved audits 

- Bedre samarbejdsklima med veterinærmyndighederne 

- Lette fejlsøgning og procesoptimering, fordi produktionsmiljøet ikke varierer 

- Længere levetid på el og automatikkomponenter på grund af mindre fugt og varme

Stødbordsarmatur i produktion

Vil du vide mere om vores ydelser?

Find alt du skal vide herunder, og læs hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.
Ventilation
Vi anvender ventilation, så din virksomheder kan opretholde produktionsmiljøer som skaber bundlinje. Med indsigt i din virksomhed, sørger vi for at intet er overladt til tilfældighederne.
ikon_procesudsugning.png
Har du lokaler med kilder som udleder meget varme, fugt eller forurening, så er det naturligt at overveje brugen af procesudsugning. Vi anvender procesudsug til at fjerne skadelige..
ikon_rumkoeling.jpg
I alle produktionslokaler afgiver maskiner og diverse processer varme, hvilket betyder at der også er behov for køling. Vi har stor erfaring med at dimensionere kapaciteten..
ikon_affugtning.png
Fugt kan skabe store problemer i din virksomhed, og derfor er et tørt produktionsmiljø også en forudsætning for at kunne producere. Hvis der er for meget fugt betyder det...
ikon_ekstern_lyddaempning.jpg
Der er fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold til det omgivende miljø. Ofte findes eksisterende installationer på fabrikken, som støjer for meget.
ikon_ekstern_lugtbegraensning.jpg
Duften af mad kan være lækkert, men hvis den omgiver dig hele tiden på arbejdspladsen eller hjemmet, så kan det godt blive for meget. Vi hjælper med at begrænse lugtgener i..
ikon_varmegenvinding.png
Spar unødvendige udgifter ved at få tjekket din virksomheds ventilationsanlæg. Når Bardram optimerer ventilationsanlæg, går vi aldrig på kompromis med produktionsmiljøet.
Standardprodukter
We create our own products that enable dehumidifying and cooling and lead to a better working environment and increased production time.