Ventilation

Ventilation er en bred betegnelse for luftskifte. Formålet med industriel ventilation er at skabe et miljø i rummet, som ikke påvirker produktionen negativt, som lever op til arbedsmiljøkravene og derved skaber et godt arbejdsmiljø for de ansatte. 

Vores løsninger retter sig ofte mod lokaler, hvor indeklimaet er udfordret. Løsningerne skaber et godt produktionsmiljø ved at fjerne varme, fugt og anden forurening fra produktionslokalet, og vi designer anlæggets kapacitet efter det specifikke behov i rummet. Det sikrer, at produktionen er tør ved produktionsstart og har den rette temperatur og fugtniveau under hele produktionstiden. Hver dag, året rundt!

Et godt arbejdsmiljø er ofte en sidegevinst ved en velvalgt ventilationsløsning der passer til lokalet. Vores foretrukne ventilationsprincip er fortrængningsventilation, da det giver nogle suveræne muligheder.

  • Meget stor forskel mellem temperaturen på den indblæste og den udsugede luft giver en stor køleydelse med en lille luftmængde, hvorved vi kan reducere støj og energiforbrug. 
  • Lave lufthastigheder i opholdszonen giver et behageligt arbejdsmiljø uden træk, selv ved luftskifter op til 40 gange pr. time.
  • Reducerede installations- og driftomkostninger på grund af mindre luftmængde og mindre varmebehov, bl.a. fordi indblæsningstemperaturen er tættere på gennemsnitstemperaturen udenfor.

Vores dybe faglige erfaring med at dimensionere industriventilation gør, at vi kan designe anlæg, som kan det de skal kunne. Ikke mere, ikke mindre. Vores mål er at levere ventilationsanlæg, som er velfungerede ved alle driftscenarier, således at slutbrugeren ikke behøver at bekymre sig herom. Det kan betyde:

  • Færre omkostninger til oplæring og ansættelser grundet øget personaleomsætning
  • Mindre tab af produktionstimer ved forsinket produktionsstart
  • Færre administrationsomkostninger for at opretholde produktionsmiljøet
  • Færre omkostninger til administration og særtiltag ved audits
  • Bedre samarbejdsklima med veterinærmyndighederne
  • Lette fejlsøgning og procesoptimering, fordi produktionsmiljøet ikke varierer
  • Længere levetid på el og automatikkomponenter grundet mindre fugt og varme
Ydelser der sikrer optimal luftkvalitet og et bedre miljø

Ventilation

Ventilation er en bred betegnelse for luftskifte. Formålet med industriel ventilation er...

Se mere

Procesudsugning

Når vi laver procesudsugning for håndtering af produkter, analyserer vi grundigt...

Se mere

Rumkøling

I produktionslokaler afgiver maskiner og processer så meget varme, at der næsten altid er...

Se mere

Affugtning

Et tørt produktionsmiljø er for mange produktioner en forudsætning for overhovedet at...

Se mere

Ekstern lyddæmpning

Samfundet har fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold...

Se mere

Ekstern lugtbegrænsning

Selv duften af mad kan blive for meget i længden. Der er to forskellige måder at begrænse...

Se mere

Varmegenvinding

Energiforbruget på et ventilationsanlæg afhænger af tre primære designparametre:...

Se mere

Standardprodukter

Bardram tilbyder forskellige typer standardprodukter som bl.a. rørbæring,...

Se mere