Projektforløb

Når vi begynder et projekt er det med forventningen om, at vi kan løse det problem, du står med. Det er vores ansvar, at du får den rigtige løsning, og derfor spørger vi nysgerrigt ind til processer i din virksomhed. På denne måde kan din faglighed spille sammen med vores, og vi kan fastlægge årsagerne til jeres udfordringer. Et projektforløb med os gennemgår følgende fem punkter.

1. Behovsanalyse

Den første fase i ethvert projekt starter med en indledende dialog, hvor vi sammen med dig taler om dine udfordringer i virksomheden. Vi vil vide så meget som muligt, ikke kun om problemet, men også om hvordan virksomheden fungerer. Vi ønsker at du får en gennemtænkt løsning, som ikke giver uforudsete ulemper. Sammen sporer vi os altså ind på problemet samt produktionskravene i din virksomhed. 


I denne fase taler vi også om økonomi og snitflader.

Kundebesøg og service af anlæg

2. Løsningsforslag

Når vi begynder at arbejde på et løsningsforslag, skal vores viden om din virksomhed være på et højt niveau. Vi baserer vores idéer på omfattende viden, så du kan vide dig i trygge hænder. 


I vores forslag konkretiserer vi fordele og ulemper ved en given løsning. Vi præciserer investeringen, den tekniske udførelse og installationen. 

Skitse og udregning af ventilationsløsning

3. Fra planlægning til produktion

I denne fase bliver projektet mere konkret, og en af vores dygtige projektledere får overleveret ansvaret med opgaven. Projektlederen besøger din virksomhed for at opmåle, designe og dimensionere dit kommende anlæg. Dette gør han på baggrund af den viden, han selv har indsamlet, men også den viden vi har tilegnet os gennem behovsanalysen. 


Vores projektafdeling og produktion er i samme bygning, og dette giver os en stor fleksibilitet, hvis der løbende skal udføres justeringer på dit projekt. Den korte distance betyder også, at vi er knivskarpe når det kommer til at overholde deadlines.  

Produktion på baggrund af skitse

4. Montage og opstart

Vi begynder montagen, når den endelige løsning er fastlagt og produktionen af anlægget er godt undervejs. Projektlederen kommer, i samarbejde med en af vores betroede montagevirksomheder, ud til dig, og sikrer at alt går efter planen. 


Vi ved at opstarten er forskellen mellem succes og fiasko. For at sikre optimal drift med dit nye anlæg, foretager vi opstarten under produktionstid. På den måde kan vi justere efter det faktiske behov.

Montage af rørføring på tag

5. Opfølgning

Når dine nye anlæg er stillet op og kører optimalt, bliver vi hængende lidt endnu. For at undgå udfordringer med driften er det vigtigt at dine medarbejde, som til dagligt er afhængige af anlægget, har en grundlæggende forståelse af driften og anlæggets funktion. Vi følger derfor op og deler vores viden om anlægget med jer, så I er klædt godt på til at benytte anlægget på optimal vis.   

Montage af rørføring i bygning