Projektforløb

I Bardram tilpasser vi ethvert projekt i tæt samarbejde med jer. Vi ligger stor vægt på åbenhed og tillid, som en forudsætning for at skabe de optimale rammer for projektet. Nøgleordene i alle projektforløb er kommunikation, respekt og integration. Uanset hvor stor eller lille din udfordring er, så søger vi altid at tilgå den efter de samme principper. På denne måde sikrer vi os, at alle valg er tage på baggrund af grundig dialog og fælles forståelse for projektets omfang og ønskede resultater. Fra behovet etableres til vi laver en opfølgning på den installerede løsning, så er Bardram Luft-Teknik altid tæt på forløbet, så vi sikrer at der altid er en vis grundighed i det vi laver. på denne måde er vi altid sikre på, at din virksomhed får den optimale løsning. De fleste forløb gennemføres typisk på følgende måde:

1. Behovsanalyse

I samarbejde med dig udarbejder vi en grundig behovsanalyse, som udgangspunktet for et optimalt løsningsforslag. Analysefasen er med til at afdække: 

 • Problemstillingen 
 • Entreprisens omfang 
 • Økonomiramme 
 • Tekniske krav og specifikationer
 • Arbejdsmiljømæssige forhold 
 • Myndighedskrav
Image

2. løsningsforslag

Et konkret løsningsforslag bliver udarbejdet og bliver præsentere og gennemgået med dig og eventuelt andre involverede.
Det omfatter:

 • Fordele og eventuelle ulemper
 • Teknik 
 • Installation
 • Drift og vedligeholdelse
 • Investering
Image

3. Fra planlægning    til produktion

Konstruktion og produktion af den specificerede løsning påbegyndes. Den består af: 

 • Opmåling og dimensionering.
 • Afklaring vedrørende forsyninger, herunder el, kedelvand og kølemedie.
 • Design og konstruktion.
 • Styring/automatik.
 • Indkøb og produktion.
Image

4. Montage og     idriftsættelse

Et nøgleord i forbindelse med en effektiv installation er fleksibilitet. Vi er fleksible og har gentagne gange vist det ved at udføre komplekse opgaver indenfor et ekstremt snævert tidsvindue. Med andre ord, så har vi forståelse for, at det er produktionen som skaber indtjeningen, og derfor bidrager vi til at minimere behovet for produktionsstop. Den endelige indkøring og justering sker altid, mens kundens produktion er i gang. Vi er ekstremt ærekære omkring dette punkt, da den endelige indregulering gør forskellen på optimal drift eller ej.

Image

5. Behovsanalyse

For os er det vitalt, at det opsatte anlæg fungerer så optimalt som muligt. Derfor følger vi anlægget det efterfølgende år for at sikre, at der ikke er opstået nye udfordringer og at det drifter som tiltænkt. Både indvendig og udvendig temperatur har indflydelse på anlægget, og derfor tjekker vi det året rundt. Desuden tilbydes individuelle serviceaftaler, der kan omfatte: 

 • Komplet eller delvis vedligeholdelse
 • Leverance af komponenter
 • Funktionsgennemgang og inspektion
Image