Lyddæmpningstjenester fra Bardram

Lyddæmpning
I erhvervslivet er der stigende krav om minimal støjforurening i forhold til omgivelserne. Mange virksomheder står over for udfordringer med støjende installationer på deres fabrikker. Hos Bardram besidder vi ekspertisen inden for lyddæmpning, og vi anvender vores teoretiske viden, kreativitet og produktionskapacitet til at skræddersy løsninger, der effektivt reducerer støjniveauerne i din produktion i overensstemmelse med de specifikke behov.

Lyddæmpning til dine behov

Vi behersker teorien og praksis bag lyd- og støjdæmpning, og vi har en imponerende historie med innovative løsninger og en produktionskapacitet, der kan tilpasses enhver udfordring. Vores dybdegående kendskab til ventilationsinstallationer giver os mulighed for at reducere støjniveauer betydeligt uden at kompromittere kapaciteten på dine ventilationsanlæg. 

Vi er fortrolige med de eksterne krav vedrørende støjniveauer, fastsat af myndigheder som Bygningsreglementet og Arbejdstilsynet. Vi rådgiver dig gerne for at sikre, at din virksomhed opfylder disse krav og har passende lyddæmpningsløsninger. Hos Bardram tror vi på at minimere begrænsningerne, når det kommer til lyddæmpning, så du får det optimale system til dine behov.

Bred vifte af løsninger for lyddæmpning

Vi tilbyder omfattende løsninger til både ekstern og intern lyddæmpning, der sikrer, at både dine naboer og medarbejdere kan arbejde i et støjfrit miljø. Når vi installerer nye anlæg, skaber Bardram skræddersyede løsninger, der overholder de strengeste støjstandarder. Hvis du allerede har et ventilationsanlæg, så sørger vi hurtigt for, at du får bugt med larmen. Vores tilgang baseres ofte på omhyggeligt indsamlede data fra støjkortlægningsrapporter, men vi kan også kortlægge lydniveauet ved at udføre nødvendige målinger af støjkilder.

Eksempler på lyddæmpninger inkluderer:


- Effektiv lyddæmpning i forbindelse med ventilationsaggregater 

- Optimering af støjniveauer ved kølekondensatorer 

- Lyddæmpning af vakuumpumper og lignende udstyr

- Skræddersyede løsninger til lyddæmpning og ventilation af køle-maskinstuer 

- Reduktion af støj ved kedelskorsten 

- Effektivitet og lyddæmpning ved brug af tagventilatorer og andre luftafkastsystemer

Kontakt os i dag for at diskutere dine lyddæmpningsbehov og skab en mere støjfri fremtid for din virksomhed. 
Lyddæmpning under konstruktion

Vil du vide mere om
vores ydelser?

Find alt du skal vide herunder, og læs hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.
Ventilation
Vi anvender ventilation, så din virksomheder kan opretholde produktionsmiljøer som skaber bundlinje. Med indsigt i din virksomhed, sørger vi for at intet er overladt til tilfældighederne.
ikon_procesudsugning.png
Har du lokaler med kilder som udleder meget varme, fugt eller forurening, så er det naturligt at overveje brugen af procesudsugning. Vi anvender procesudsug til at fjerne skadelige..
ikon_rumkoeling.jpg
I alle produktionslokaler afgiver maskiner og diverse processer varme, hvilket betyder at der også er behov for køling. Vi har stor erfaring med at dimensionere kapaciteten..
ikon_affugtning.png
Fugt kan skabe store problemer i din virksomhed, og derfor er et tørt produktionsmiljø også en forudsætning for at kunne producere. Hvis der er for meget fugt betyder det...
ikon_ekstern_lyddaempning.jpg
Der er fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold til det omgivende miljø. Ofte findes eksisterende installationer på fabrikken, som støjer for meget.
ikon_ekstern_lugtbegraensning.jpg
Duften af mad kan være lækkert, men hvis den omgiver dig hele tiden på arbejdspladsen eller hjemmet, så kan det godt blive for meget. Vi hjælper med at begrænse lugtgener i..
ikon_varmegenvinding.png
Spar unødvendige udgifter ved at få tjekket din virksomheds ventilationsanlæg. Når Bardram optimerer ventilationsanlæg, går vi aldrig på kompromis med produktionsmiljøet.
Standardprodukter
Vi har selv udviklet forskellige aggregater, som blandt andet muliggør affugtning og rumkøling som kan lede til bedre arbejdsforhold og forhøjet produktionstid.