Lyddæmpning

Lyddæmpning
Der er fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold til det omgivende miljø. Ofte findes eksisterende installationer på fabrikken, som støjer for meget. Vi mestrer teorien bag lyd- og støjdæmpning, og sammen med vores innovative evner og fleksible produktionskapacitet, benytter vi den viden til at fremstille løsninger, tilpasset den specifikke udfordring.
Vores indgående kendskab til ventilationsinstallationer gør, at vi kan støjdæmpe eksisterende installationer uden at påvirke kapaciteten nævneværdigt.
 Vi har kendskab til eksterne krav vedrørende lyd fra eksempelvis Bygningsreglementet og Arbejdstilsynet, og vi rådgiver gerne, så du får en passende løsning. Der er ganske få begrænsninger, når det kommer til lyddæmpning.

Vi hjælper med ekstern- og intern dæmpning af lyd, så både dine naboer og ansatte kan holde larmen ud. 
Ved installation af nye anlæg producerer Bardram kundetilpassede løsninger, der kan imødekomme de skrappeste støjkrav. Bardram arbejder ofte ud fra data angivet i en støjkortlægningsrapport, men kan også udføre målinger af støjkilder. 

Eksempler på støjdæmpning: 

- I forbindelse ventilationsaggregater 

- I forbindelse med kølekondensatorer 

- Vakuumpumper og lignende 

- Lyddæmpning og ventilation af køle-maskinstuer 

- Mindre støj ved kedelskorsten 

- Tagventilatorer og andre typer luftafkast
Lyddæmpning under konstruktion

Vil du vide mere om
vores ydelser?

Find alt du skal vide herunder, og læs hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.
Ventilation
Vi anvender ventilation, så din virksomheder kan opretholde produktionsmiljøer som skaber bundlinje. Med indsigt i din virksomhed, sørger vi for at intet er overladt til tilfældighederne.
ikon_procesudsugning.png
Har du lokaler med kilder som udleder meget varme, fugt eller forurening, så er det naturligt at overveje brugen af procesudsugning. Vi anvender procesudsug til at fjerne skadelige..
ikon_rumkoeling.jpg
I alle produktionslokaler afgiver maskiner og diverse processer varme, hvilket betyder at der også er behov for køling. Vi har stor erfaring med at dimensionere kapaciteten..
ikon_affugtning.png
Fugt kan skabe store problemer i din virksomhed, og derfor er et tørt produktionsmiljø også en forudsætning for at kunne producere. Hvis der er for meget fugt betyder det...
ikon_ekstern_lyddaempning.jpg
Der er fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold til det omgivende miljø. Ofte findes eksisterende installationer på fabrikken, som støjer for meget.
ikon_ekstern_lugtbegraensning.jpg
Duften af mad kan være lækkert, men hvis den omgiver dig hele tiden på arbejdspladsen eller hjemmet, så kan det godt blive for meget. Vi hjælper med at begrænse lugtgener i..
ikon_varmegenvinding.png
Spar unødvendige udgifter ved at få tjekket din virksomheds ventilationsanlæg. Når Bardram optimerer ventilationsanlæg, går vi aldrig på kompromis med produktionsmiljøet.
Standardprodukter
Vi har selv udviklet forskellige aggregater, som blandt andet muliggør affugtning og rumkøling som kan lede til bedre arbejdsforhold og forhøjet produktionstid.