Lugtbegrænsning

Begrænsning af lugt
Duften af mad kan være lækkert, men hvis den omgiver dig hele tiden på arbejdspladsen eller hjemmet, så kan det godt blive for meget. Vi hjælper med at begrænse lugtgener i fødevareproduktioner, hvor mad tilberedes på forskellig vis.
Duften af mad kan være lækkert, men hvis den omgiver dig hele tiden på arbejdspladsen eller hjemmet, så kan det godt blive for meget. Vi hjælper med at begrænse lugtgener i fødevareproduktioner, hvor mad tilberedes på forskellig vis. 
Vi anvender to forskellige måder at begrænse lugt- og forureningsgener til omgivelserne: Fortynding og rensning. 

Fortynding

Når vi taler om fortynding, så betyder det som regel, at der etableres et højt afkast eksempelvis ved hjælp af en skorsten. På denne måde udledes lugten højere oppe i atmosfæren, hvor det fortyndes og bliver utydelig for naboerne. 

Vi har etableret adskillige anlæg, som samler lugte fra flere forskellige produktionsområder, og leder det ud i højere luftlag. Vores løsninger designes, så de enkelte områder kan variere luftmængden efter det aktuelle behov.

Rensning

Ved rensning fjernes molekyler, som skaber lugten, fra luften. Det er karakteren af den udledede luft, der er bestemmende for hvilken luftrensningsteknologi, der er mest egnet. 

Vi integrerer den bedst egnede luftrensningsteknologi med den samlede ventilationsløsning, så det kommer alle dele af din virksomhed til gode. Anlæg kan med diverse midler enten fjerne forurenet luft helt eller rense det, så det igen kan indgå i kredsløbet.
Vi har erfaring med lugtrensningsteknologier som scrubber, biofiltre, ozon og aktivt kul.

Vi har leveret anlæg til:


- Lugtfortynding ved etablering af en skorsten og booster-enhed til afkast fra mange forskellige lugtkilder 

- Lugtrensning fra konfiskat-tanke 

- Lugtrensning fra oliestegning 

- Lugtrensning fra slagteområder 

- Lugtrensning fra biogasanlæg
Afkast til lugtbegrænsning på tag

Vil du vide mere om vores ydelser?

Find alt du skal vide herunder, og læs hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.
Ventilation
Vi anvender ventilation, så din virksomheder kan opretholde produktionsmiljøer som skaber bundlinje. Med indsigt i din virksomhed, sørger vi for at intet er overladt til tilfældighederne.
ikon_procesudsugning.png
Har du lokaler med kilder som udleder meget varme, fugt eller forurening, så er det naturligt at overveje brugen af procesudsugning. Vi anvender procesudsug til at fjerne skadelige..
ikon_rumkoeling.jpg
I alle produktionslokaler afgiver maskiner og diverse processer varme, hvilket betyder at der også er behov for køling. Vi har stor erfaring med at dimensionere kapaciteten..
ikon_affugtning.png
Fugt kan skabe store problemer i din virksomhed, og derfor er et tørt produktionsmiljø også en forudsætning for at kunne producere. Hvis der er for meget fugt betyder det...
ikon_ekstern_lyddaempning.jpg
Der er fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold til det omgivende miljø. Ofte findes eksisterende installationer på fabrikken, som støjer for meget.
ikon_ekstern_lugtbegraensning.jpg
Duften af mad kan være lækkert, men hvis den omgiver dig hele tiden på arbejdspladsen eller hjemmet, så kan det godt blive for meget. Vi hjælper med at begrænse lugtgener i..
ikon_varmegenvinding.png
Spar unødvendige udgifter ved at få tjekket din virksomheds ventilationsanlæg. Når Bardram optimerer ventilationsanlæg, går vi aldrig på kompromis med produktionsmiljøet.
Standardprodukter
Vi har selv udviklet forskellige aggregater, som blandt andet muliggør affugtning og rumkøling som kan lede til bedre arbejdsforhold og forhøjet produktionstid.