Ekstern lyddæmpning

Samfundet har fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold til det omgivende miljø. Ofte findes eksisterende installationer på fabrikken, som støjer for meget. Hos Bardram mestrer vi teorien bag lyd- og støjdæmpning, og sammen med vores innovative evner og fleksible produktionskapacitet, benytter vi den viden til at fremstille løsninger, tilpasset den specifikke udfordring. 

Med afsæt i vores teoretiske og praktiske erfaring, kan vi hjælpe med at lyddæmpe støjkilder, sådan at disse reducerer støjen mest pr. investeret enhed. Vores indgående kendskab til ventilationsinstallationer gør, at vi kan støjdæmpe eksisterende installationer uden at påvirke kapaciteten nævneværdigt.

Ved installation af nye anlæg producerer Bardram kundetilpassede løsninger, der kan imødekomme de skrappeste støjkrav. Bardram arbejder ofte ud fra data angivet i en støjkortlægningsrapport, men kan også udføre målinger af støjkilder. 

Eksempler på støjdæmpning:

  • Lyddæmpede ventilationsaggregater
  • Lyddæmpning af kølekondensatorer
  • Lyddæmpning af vakuumpumper og lignende
  • Lyddæmpning og ventilation af køle-maskinstuer
  • Lyddæmpning af kedelskorsten
  • Lyddæmpning af tagventilatorer og andre typer luftafkast
Lydd lille2.0


Ydelser der sikrer optimal luftkvalitet og et bedre miljø

Ventilation

Ventilation er en bred betegnelse for luftskifte. Formålet med industriel ventilation er...

Se mere

Procesudsugning

Når vi laver procesudsugning for håndtering af produkter, analyserer vi grundigt...

Se mere

Rumkøling

I produktionslokaler afgiver maskiner og processer så meget varme, at der næsten altid er...

Se mere

Affugtning

Et tørt produktionsmiljø er for mange produktioner en forudsætning for overhovedet at...

Se mere

Ekstern lyddæmpning

Samfundet har fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold...

Se mere

Ekstern lugtbegrænsning

Selv duften af mad kan blive for meget i længden. Der er to forskellige måder at begrænse...

Se mere

Varmegenvinding

Energiforbruget på et ventilationsanlæg afhænger af tre primære designparametre:...

Se mere

Standardprodukter

Bardram tilbyder forskellige typer standardprodukter som bl.a. rørbæring,...

Se mere