Ekstern lugtbegrænsning

Selv duften af mad kan blive for meget i længden. Der er to forskellige måder at begrænse lugtgener til omgivelserne: Fortynding og rensning.

Ved fortynding etableres et højt afkast, så det lugter mindre hos naboerne. Bardram har etableret adskillige anlæg, der samler lugte fra flere forskellige produktionsafsnit, og leder det ud i højere luftlag via en skorsten. Vores løsninger designes, så de enkelte områder kan variere luftmængden efter det aktuelle behov.

Ved rensning fjernes molekyler, som skaber lugten, fra luften. Det er karakteren af den udledede luft, der er bestemmende for hvilken luftrensningsteknologi, der er mest egnet.

Bardram leverer samlede løsninger, hvor vi integrerer den bedst egnede luftrensningsteknologi. Vi har erfaring med lugtrensningsteknologier som scrubber, biofiltre, ozon og aktivt kul.
Vi har for eksempel leveret anlæg til:

  • Lugtfortynding ved etablering af en skorsten og booster-enhed til afkast fra mange forskellige lugtkilder
  • Lugtrensning fra konfiskat-tanke
  • Lugtrensning fra oliestegning
  • Lugtrensning fra slagteområder
  • Lugtrensning fra biogasanlægLugt lille billede1


Ydelser der sikrer optimal luftkvalitet og et bedre miljø

Ventilation

Ventilation er en bred betegnelse for luftskifte. Formålet med industriel ventilation er...

Se mere

Procesudsugning

Når vi laver procesudsugning for håndtering af produkter, analyserer vi grundigt...

Se mere

Rumkøling

I produktionslokaler afgiver maskiner og processer så meget varme, at der næsten altid er...

Se mere

Affugtning

Et tørt produktionsmiljø er for mange produktioner en forudsætning for overhovedet at...

Se mere

Ekstern lyddæmpning

Samfundet har fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold...

Se mere

Ekstern lugtbegrænsning

Selv duften af mad kan blive for meget i længden. Der er to forskellige måder at begrænse...

Se mere

Varmegenvinding

Energiforbruget på et ventilationsanlæg afhænger af tre primære designparametre:...

Se mere

Standardprodukter

Bardram tilbyder forskellige typer standardprodukter som bl.a. rørbæring,...

Se mere