arla logo


Danish Crown Foods i Esbjerg fik løst varme- og fugtproblemer


Danish Crown Foods i Esbjerg

Sommeren stod for døren, og med udsigt til varme rumtemperaturer, kondens og fugtige rum, besluttede Danish Crown Foods Esbjerg sig for at søge hjælp ved Bardram Luft-Teknik.

arla logo


Varme, fugt og for højt energiniveau

I ”pillerummet” ved Danish Crown Foods i Esbjerg, også kendt som Mou Fabrikken, stod de overfor to primære udfordringer. Først og fremmest var det svært at holde temperaturen i bygningen nede om sommeren, når solen bankede på og mennesker og processer i produktionen tilføjede varme. Ydermere oplevede de også problemer, når damp fra kogt kylling steg til vejrs, da dette var med til at danne kondens på loftet.

Udover problemerne i ”pillerummet” ønskede DC Foods også at nedsætte tørretiden i dets lokaler efter rengøring.

Forbedringer i ferien

For at mindske tabt produktionstid gik Bardram i gang med monteringsarbejdet af den identificerede løsning henover DC Foods’ sommerferie. For at komme de varme lokaler til livs, udregnede vi størrelsen på ventilationsanlægget på baggrund af rummets størrelse og mængden af luft krævet for at sænke temperaturen til det ønskede niveau. Her tilføres kølig indblæsningsluft nu rummet med indblæsningsposer som, efter anvender kold luft til at fordrive den varme luft opad. Dette er ligeledes med til at mindske energiforbruget, da fysikken selv presser den varme luft væk.


Pillerummet var dog ikke i mål med den løsning. For at holde rummet tør og fri for kondens, besluttede vi at installere et loftarmatur, som blæser tempereret luft ud langs loftet. Den opvarmede luft sikrer at aggregatets kastelængde øges, da varm luft på denne måde holder luften til loftet. Luftstrømmen langs rummets loft sikrer på denne måde at der ikke dannes kondens fra den varme, dampende kylling.

For at efterkomme ønsket om udtørring af lokaler efter rengøring, besluttede vi at udstyre produktionen med Bardrams udtørringsventilatorer. Ved brug af høje lufthastigheder bliver de påvirkede rum herved tørret hurtigere end normalt, og dette kan være med til at øge produktionstiden.

På baggrund af Bardrams løsninger står DC Foods Esbjerg nu med en forbedret virksomhed, hvor indeklimaet er væsentligt forbedret for virksomhedens ansatte, som undgår problemer med varmen om sommeren. De opnår udover dette nu også en højere hygiejnestandard, da de kan undgå kondensering i produktionen.  

  • Armaturerne er udført i AISI316 syrefast rustfrit stål og er produceret i Bardrams eget værksted. Den fuldsvejste konstruktion sikrer høj hygiejne, hvilket er vigtigt i produktionslokalet.
  • Aggregatet som betjener rummet med luft er designet og bygget af Bardram selv, og er udført i mineraluld-sandwichpaneler. Aggregatet kan recirkulere udsugningsluften i variabel grad. Dette giver en energibesparelse ved at aggregatet altid benytter det mest optimale opblanding af frisk luft fra omgivelserne og returluft fra rummet.

Himmerlandskød

Tre slagterier i ét

Efter en fusion i 2018, hvor fire slagterier samlede sig til Himmerlandskød, ønskede virksomheden en ny bygning, som kunne samle tre slagterier i ét. Danmarks næststørste slagteri- og opskæringsvirksomhed gik derfor i gang med at bygge et helt nyt anlæg i Aalestrup, der skulle huse op mod 110.000 kreaturer årligt. Fra slagteriets side var der et stort ønske om at skabe et godt indeklima, hvor bygningerne hele tiden kunne blive forsynet med frisk luft. Yderligere var det også vigtigt at temperaturen i forskellige afdelinger kunne reguleres, både i forhold til fødevaremæssige krav, men i høj grad også i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. I forlængelse af dette var det også essentielt, at fugt i bygningen kunne reguleres og lugtgener ligeledes kunne minimeres.

En optimal helhedsløsning

I samarbejde med kunden fandt Bardram Luft-Teknik frem til et løsningsforslag, som bedst muligt matchede Himmerlandskøds ønsker, behov, budget samt teknik- og myndighedskrav. Ved at tilbyde en samlet løsning kunne vi bedre give kunden det bedste resultat, hvor de installerede elementer bedre arbejder sammen.

 

 
 


Ved slagterilinjerne oprettede vi ventilationsanlæg, som ved hjælp af indblæsningsaggregater opvarmer eller køler op til 78.000 kubikmeter luft i timen afhængigt af driftssituationen. Hermed sikrer vi, at Himmerlandskøds medarbejdere har de bedste betingelser for det rette klima. I forlængelse af dette kan nævnes, at det største ventilationsanlæg på stedet nu er på 60.000 kubikmeter luft i timen.

For at begrænse luftudskiftet, og dermed fange forureningen direkte ved kilden, hvor koncentrationen er stor, fik slagtergangen installeret procesudsugning. Dette bidrager ligeledes til at opretholde det gode klima for medarbejderne.

Udbeningsanlægget blev udstyret med recirkulering for at sikre den rette rumtemperatur. Dette er også med til at hjælpe slagteriet med at udtørre rummet efter endt rengøring.

Slagtergangen fik installeret udsugning, som ved hjælp af booster-enheder driver luften hen til fællesafkastet, og videre op gennem den 40 meter høje skorsten. Dette er med til at eliminere lugtgener for den omkringliggende beboelse.

 

 

 

 

 

Bedre arbejdsmiljø og opfyldte krav

  • Store krav til temperatur og store forskelle i et slagteri
  • Godt miljø og indeklima i hele slagteriet
  • Forbedret arbejdsmiljø

Med hjælp fra Bardrams helhedsløsning har Himmerlandskød nu et slagteri, som først har fremmest har opnået et bedre indeklima. Dette har været medvirkende til et forbedret arbejdsmiljø for virksomhedens medarbejdere, hvor det tidligere har været vanskeliggjort på grund af de store temperaturforskelle, som netop kan forekomme i et slagteri, hvor der er store fødevaremæssige krav. Ligeledes er produktiviteten eksempelvis hævet, da fugt hurtigere forsvinder og tørretid i stedet bliver til produktionstid. 

Himmerlandskød Bardram Luft-Teknik