Spar på energien

Vind og vejr


De fleste anlæg dimensioneres til at kunne holde en given temperatur i rum ved 25°C udenfor. 

I Danmark er der ca. 75 timer om året, hvor udetemperaturen er højere end 25°C. 

Derfor kan luftmængden i ventilationsanlæg sænkes det meste af året.

Dårligt tilpassede anlæg


Vi støder ofte på virksomheder, som bruger 5-10 gange mere energi end nødvendigt. 
Årsagen er ofte:
  • Drift udenfor produktionstid. 
  • Anlæg tilpasser ikke ydelsen i forhold til behovet.
  • Fejl på komponenter.

Kort tilbagebetalingstid


Vi oplever ofte at investeringen er beskeden i forhold til besparelsen.

Bardram skaber besparelser på driften, ved at dimensionere ventilationsanlæg, så det passer til produktionens behov.
Spar unødvendige udgifter ved at få tjekket din virksomheds ventilationsanlæg. Når Bardram optimerer ventilationsanlæg, går vi aldrig på kompromis med produktionsmiljøet.
Vores specialister hjælper med en teknisk gennemgang af ventilationsanlæg. Vi sammenligner det faktisk behov med det nuværende anlægs ydelse, og kortlægger potentialer for at spare energi. Når behov og ydelse er forskellige, designer Bardram de tilpasninger, som bringer dem i balance.. 


Eksisterende anlæg


Nyt anlæg?

Vi ved alle, hvordan den nuværende energikrise presser virksomheder landet rundt. I den forbindelse er det nærliggende at undersøge, hvordan din virksomhed kan sænke forbruget, og dette kan Bardram hjælpe med.  

Din virksomhed kan sænke forbruget ved at:
  • Justere ventilationsanlæg efter de nuværende behov i produktionen. 


  • Genvinde energi fra varme, luft eller fugt i din egen produktion. Flyt energi fra et område med overskud til et område med forbrug.


  • Ændringer i systemopbygning såsom blandekammer og recirkulering.
Mulige grunde til at anlæg ikke kører optimalt:  
  • De er aldrig blevet indreguleret til din aktuelle produktion. 


  • Anlægget kører i weekenden, men her står produktionen stille.


  • Du har lavet ændringer i din produktion siden anlægget er blevet installeret.
Når vi designer ventilationsanlæg er driftsomkostninger og tilbagebetalingstid altid i fokus. Vi hjælper din virksomhed med løsninger der sikrer et godt produktionsmiljø. 

Vores styringssystemer måler konstant driftsværdier og tilpasser luftmængde, køl og varme, så driften altid er optimal for produktionen.
  
Uanset om du ønsker 3 eller 10 års tilbagebetalingstid, så kommer vores dimensioneringskompetencer dig til gode. Vi ved nemlig hvor i systemet energi bedst spares. Vi designer selv komponenter og kanalsystemer, så de er optimeret i forhold til den ønskede tilbagebetalingstid.