• Affugtning

  Et tørt produktionsmiljø er for mange produktioner en forudsætning for overhovedet at producere. Vand i produktionsmiljøet kan komme fra rengøringen, stærkt dampende processer eller kondensering af varm luft på koldere overflader, og dermed være medvirkende til mindre produktivitet.

  Bardram har samlet erfaringer med disse problemstillinger i årtier. Vi ved, hvor meget vand rengøringen efterlader, og hvordan man effektivt fjerner det. Hvis produktionen kræver hurtig tørring efter endt rengøring, så kan vores systemer tørre produktionslokaler på under to timer og dermed øge mulig produktionstid.

  Bardram tilbyder også løsninger som kan kontrollere fugtniveauet i produktionsmiljøer, hvor eksempelvis ingredienser suger fugt og bliver uhåndterbare, eller hvor det ønskes at minimere risikoen for mikrobiel vækst.

  Vi analyserer varme og fugtafgivelse fra processer i lokalet og designer på baggrund af analysen et ventilationssystem, der kan levere det ønskede fugtniveau. Vi har leveret temperatur- og fugtstyrende anlæg til eksempelvis:

  • Udtørring efter rengøring af alle tænkelige produktionslokaler
  • Produktionslokaler til salater, mayonnaise og lignende
  • Fremstilling af modermælkserstatning
  • Kondensfjernelse i kølerum samt områder, hvor kolde og varme lokaler mødes.
  • Testkamre til certificering af elektriske komponenter
  • Fugtstyring af procesluft til tørreprocesser
  affugtning artikelbillede
 • Himmerlandskød Bardram Luft-Teknik

  Himmerlandskød

  Himmerlandskød

  Tre slagterier i ét

  Efter en fusion i 2018, hvor fire slagterier samlede sig til Himmerlandskød, ønskede virksomheden en ny bygning, som kunne samle tre slagterier i ét. Danmarks næststørste slagteri- og opskæringsvirksomhed gik derfor i gang med at bygge et helt nyt anlæg i Aalestrup, der skulle huse op mod 110.000 kreaturer årligt. Fra slagteriets side var der et stort ønske om at skabe et godt indeklima, hvor bygningerne hele tiden kunne blive forsynet med frisk luft. Yderligere var det også vigtigt at temperaturen i forskellige afdelinger kunne reguleres, både i forhold til fødevaremæssige krav, men i høj grad også i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. I forlængelse af dette var det også essentielt, at fugt i bygningen kunne reguleres og lugtgener ligeledes kunne minimeres.

  En optimal helhedsløsning

  I samarbejde med kunden fandt Bardram Luft-Teknik frem til et løsningsforslag, som bedst muligt matchede Himmerlandskøds ønsker, behov, budget samt teknik- og myndighedskrav. Ved at tilbyde en samlet løsning kunne vi bedre give kunden det bedste resultat, hvor de installerede elementer bedre arbejder sammen.

   

   
   


  Ved slagterilinjerne oprettede vi ventilationsanlæg, som ved hjælp af indblæsningsaggregater opvarmer eller køler op til 78.000 kubikmeter luft i timen afhængigt af driftssituationen. Hermed sikrer vi, at Himmerlandskøds medarbejdere har de bedste betingelser for det rette klima. I forlængelse af dette kan nævnes, at det største ventilationsanlæg på stedet nu er på 60.000 kubikmeter luft i timen.

  For at begrænse luftudskiftet, og dermed fange forureningen direkte ved kilden, hvor koncentrationen er stor, fik slagtergangen installeret procesudsugning. Dette bidrager ligeledes til at opretholde det gode klima for medarbejderne.

  Udbeningsanlægget blev udstyret med recirkulering for at sikre den rette rumtemperatur. Dette er også med til at hjælpe slagteriet med at udtørre rummet efter endt rengøring.

  Slagtergangen fik installeret udsugning, som ved hjælp af booster-enheder driver luften hen til fællesafkastet, og videre op gennem den 40 meter høje skorsten. Dette er med til at eliminere lugtgener for den omkringliggende beboelse.

   

   

   

   

   

  Bedre arbejdsmiljø og opfyldte krav

  • Store krav til temperatur og store forskelle i et slagteri
  • Godt miljø og indeklima i hele slagteriet
  • Forbedret arbejdsmiljø

  Med hjælp fra Bardrams helhedsløsning har Himmerlandskød nu et slagteri, som først har fremmest har opnået et bedre indeklima. Dette har været medvirkende til et forbedret arbejdsmiljø for virksomhedens medarbejdere, hvor det tidligere har været vanskeliggjort på grund af de store temperaturforskelle, som netop kan forekomme i et slagteri, hvor der er store fødevaremæssige krav. Ligeledes er produktiviteten eksempelvis hævet, da fugt hurtigere forsvinder og tørretid i stedet bliver til produktionstid.   

 • Om os

  Bardram Luft-Teknik A/S har specialiseret sig i at udvikle og levere komplette løsninger til ventilation og køling samt til reducering af støj- og lugtgener. Løsningerne anvendes primært i industrilokaler med et udfordrende arbejdsmiljø, hvor varme, kondens eller forurening giver et udfordrende indeklima eller en krævende proces.

  Vi består af et engageret team på cirka 30 ansatte bestående af ingeniører, projektledere, smede og håndværkere samt andre i tæt samarbejde med ejerne, Thomas Gedsig Nielsen og Svend Hougaard.

  Tæt dialog og optimale løsninger

  Hos Bardram arbejder vi fokuseret på at skabe en tæt dialog med vores kunder og tilbyder værdiskabende løsninger, som specifikt er udformet til den konkrete sag. Vi bestræber os på at stille kunderne de spørgsmål, der kan være med til at flytte deres ståsted udelukkende med fokus på at finde den bedste løsning til netop deres problemstilling. Dermed har vi en mission om at sikre den mest optimale løsning ud fra de forudsætninger kunderne stiller og ikke kun den forventning, de har, men mere til. Vi servicerer de virksomheder, som har de vildeste behov for at kontrollere deres interne miljøer og har de mest voldsomme belastninger.


  Høj kvalitet og øget produktivitet

  Den bærende faktor hos Bardram er vores høje faglige og erfarne niveau, som kommer i spil på tværs af virksomheden, når nye løsninger udvikles. Vi har stort proceskendskab og kombinerer denne med viden fra egen produktion, og formår i dette spændingsfelt at skabe unikke løsninger i høj kvalitet. Projektafdelingen er knivskarp på helhedsorienterede løsninger, så vi sikrer kun at levere løsningsmodeller, der kan produceres, monteres, leveres og afslutningstestes hos kunden i et smidigt flow og ofte i et smalt tidsvindue.

  Vi følger stolt ventilationsanlæg, som vi har dimensioneret, leveret og videreudviklet gennem tiden. Vi fremstiller fortsat driftssikre løsninger på højt niveau, som opretholder et stabilt produktionsmiljø. Derved bidrager vores løsninger til en høj produktivitet og ensartet kvalitet af kundernes produkter.

 • Projektforløb

  Projektforløb

  I Bardram tilpasser vi ethvert projekt i tæt samarbejde med jer. Vi ligger stor vægt på åbenhed og tillid, som en forudsætning for at skabe de optimale rammer for projektet. Nøgleordene i alle projektforløb er kommunikation, respekt og integration. Uanset hvor stor eller lille din udfrodrig er, så søger vi altid at tilgå den efter de samme principper. På denne måde sikrer vi os, at alle valg er tage på baggrund af grundig dialog og fælles forståelse for projektets omfang og ønskede resultater. Fra behovet etableres til vi laver en opfølgning på den installerede løsning, så er Bardram Luft-Teknik altid tæt på forløbet, så vi sikrer at der altid er en vis grundighed i det vi laver. på denne måde er vi altid sikre på, at din virksomhed får den optimale løsning.
  De fleste forløb gennemføres typisk på følgende måde:

 • rumkøling

  Rumkøling

  I produktionslokaler afgiver maskiner og processer så meget varme, at der næsten altid er behov for køling for at opretholde den ønskede rumtemperatur. Når vi dimensionerer kapaciteten for et rumkøleanlæg, sker det på baggrund af en termisk model af lokalet. Den opbygges på baggrund af grundig kortlægning af de processer og maskiner som bidrager med fugt, varme eller forurening samt bygningens design. Samtidig skal anlæggets ydelse kunne varetage forskellige driftssituationer som produktion, rengøring og udtørring.

  Vi designer eksemelvis trækfri ventilation i personaleintensive lokaler med rumtemperatur fra +25 til +3 °C, samt ventilation i produktionslokaler uden personalekrav i temperaturer fra +35°C til +3°C.

  Bardram har mange års erfaring med ventilation til slagterier med meget personale, og har blandt andet udviklet Bardram kondensfri, lavimpuls, indblæsningsarmatur til netop dette segment.

  Over de sidste 30 år har Bardram leveret utallige rumkøleanlæg til lokaler hvor der ønkes fra +3 til +18 °C, og ligeledes gjort miljøerne trækfri, hvilket tilgodeser det pågældende personale. Vores ventilationsaggregater opbygges i sandwichpaneler med overflader tilpasset de konkrete krav og ønsker i eksempelvis rustfast stål eller levnedsmiddelfolie. 

  Hvor man ønsker aggregater med mineraluldsisolering, kan vores patenterede GOBI kondenssikring forhindre, at der opbygges ødelæggende kondens i konstruktionen.

  Bardrams rumkøleanlæg betjener blandt andet:

  • Mælkebehandling og osterier på mejerier
  • Pålægsproduktion: Fars, kogning/stegning, high risk, samt pakning
  • Industriproduktioner med stansning, spåntagning, og støbning
  • Dej- og raskeområder. Ovnområder og kølebaner.
  • Pakkerier
  • Opskæring, udbening, pakning af kreaturer og svin
  • Kreaturslagtning
  • Svineslagtning
  • Ingrediensfremstilling. Spraytårne, tørreprocesser
   … og utroligt meget mere.

  Lavimpuls armatur2

 • Varmegenvinding

  Energiforbruget på et ventilationsanlæg afhænger af tre primære designparametre:

  • Regulering af anlæggets ydelse, så det tilpasses det aktuelle behov og udetemperaturen
  • Design af kapacitet, ventilationsprincip, indblæsningssystem, ventilatorer, tryktab og isolering
  • Genvinding af varme fra udsugningsluften

  Alle tre parametre griber ind i hinanden og må afvejes i forhold til behovet for at opvarme indblæsningsluften, samt kundens krav om tilbagebetalingstid. Tilbagebetalingstiden er afgørende for, hvor energieffektivt et ventilationsanlæg skal være. Uanset om vores kunder har besluttet en tilbagebetalingstid på 3 måneder eller 10 år, respekterer vi denne beslutning.

  Vi har ingen nøglefærdige løsninger, der passer til alle. I vores design af anlæg bruger vi dog kundens tilbagebetalingstid som rettesnor, for at skabe det mest energieffektive anlæg under de givne forudsætninger.
  Bardram tilbyder varmegenvindingsteknologier som:

  • Rotor og krydsvekslere
  • Koblede batterier
  • Blandekammeranlæg (recirkulation)
  • Varmepumpeanlæg.

  Nogle afkast fra en produktions processer er så varme, at varmen kan udnyttes i andre dele af produktionen. Den bedste økonomi kan opnås hvis der er en parallel proces, der direkte kan aftage den opsamlede energi. Jo højre afkasttemperatur, jo bedre økonomi.

  Hvis man ikke altid direkte kan afsætte energien til andre processer er der færre driftstimer, hvor man får gevinsten af varmegenvindingen. Alternativt skal der etableres akkumulering af varmen. Begge dele øger tilbagebetalingstiden.
  Bardram har leveret varmegenvinding fra processer som:

  • Svideovne på svineslagterier
  • Udsugning fra skoldning-plukning af kyllinger
  • Udsugning fra slagterier


  varmegenvinding artikelbillede


 • ventilationsanlæg

  Ventilation

  Ventilation er en bred betegnelse for luftskifte. Formålet med industriel ventilation er at skabe et miljø i rummet, som ikke påvirker produktionen negativt, som lever op til arbedsmiljøkravene og derved skaber et godt arbejdsmiljø for de ansatte. 

  Vores løsninger retter sig ofte mod lokaler, hvor indeklimaet er udfordret. Løsningerne skaber et godt produktionsmiljø ved at fjerne varme, fugt og anden forurening fra produktionslokalet, og vi designer anlæggets kapacitet efter det specifikke behov i rummet. Det sikrer, at produktionen er tør ved produktionsstart og har den rette temperatur og fugtniveau under hele produktionstiden. Hver dag, året rundt!

  Et godt arbejdsmiljø er ofte en sidegevinst ved en velvalgt ventilationsløsning der passer til lokalet. Vores foretrukne ventilationsprincip er fortrængningsventilation, da det giver nogle suveræne muligheder.

  • Meget stor forskel mellem temperaturen på den indblæste og den udsugede luft giver en stor køleydelse med en lille luftmængde, hvorved vi kan reducere støj og energiforbrug. 
  • Lave lufthastigheder i opholdszonen giver et behageligt arbejdsmiljø uden træk, selv ved luftskifter op til 40 gange pr. time.
  • Reducerede installations- og driftomkostninger på grund af mindre luftmængde og mindre varmebehov, bl.a. fordi indblæsningstemperaturen er tættere på gennemsnitstemperaturen udenfor.

  Vores dybe faglige erfaring med at dimensionere industriventilation gør, at vi kan designe anlæg, som kan det de skal kunne. Ikke mere, ikke mindre. Vores mål er at levere ventilationsanlæg, som er velfungerede ved alle driftscenarier, således at slutbrugeren ikke behøver at bekymre sig herom. Det kan betyde:

  • Færre omkostninger til oplæring og ansættelser grundet øget personaleomsætning
  • Mindre tab af produktionstimer ved forsinket produktionsstart
  • Færre administrationsomkostninger for at opretholde produktionsmiljøet
  • Færre omkostninger til administration og særtiltag ved audits
  • Bedre samarbejdsklima med veterinærmyndighederne
  • Lette fejlsøgning og procesoptimering, fordi produktionsmiljøet ikke varierer
  • Længere levetid på el og automatikkomponenter grundet mindre fugt og varme
Ydelser der sikrer optimal luftkvalitet og et bedre miljø

Ventilation

Ventilation er en bred betegnelse for luftskifte. Formålet med industriel ventilation er...

Se mere

Procesudsugning

Når vi laver procesudsugning for håndtering af produkter, analyserer vi grundigt...

Se mere

Rumkøling

I produktionslokaler afgiver maskiner og processer så meget varme, at der næsten altid er...

Se mere

Affugtning

Et tørt produktionsmiljø er for mange produktioner en forudsætning for overhovedet at...

Se mere

Ekstern lyddæmpning

Samfundet har fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold...

Se mere

Ekstern lugtbegrænsning

Selv duften af mad kan blive for meget i længden. Der er to forskellige måder at begrænse...

Se mere

Varmegenvinding

Energiforbruget på et ventilationsanlæg afhænger af tre primære designparametre:...

Se mere

Standardprodukter

Bardram tilbyder forskellige typer standardprodukter som bl.a. rørbæring,...

Se mere

Sikker og kompetent rådgivning

Sikker og kompetent rådgivning

Hos Bardram tilbyder vi rådgivning i forbindelse med et kommende projekt, hvor vi udarbejder beregninger og tegningsmateriale, som fundament for udbudsmateriale eller prisforespørgsler til løsningsmodel med mere. Vi stræber mod at rådgive jer professionelt og derigennem skabe værdifulde løsninger, som er specifikt rettet mod det konkrete projekt. Vi tør stille de svære og tunge spørgsmål, da vi ved, at de er essentielle for projektet og ikke mindst de uforudsigelige elementer, der kan påvirke løsningen. Vi er fokuserede på at være i tæt dialog med jer og i fællesskab finde frem til de løsninger, som vi er sikre på kan optimere de behov, der findes hos jeres virksomhed. Derfor er vores løsninger unikt tilpassede og sammensat efter de behov og udfordringer, I efterspørger..

Kontakt: Svend Hougaard
E-mail: svend@bardram.dk · Tlf: 71 99 30 62

Kontakt: Thomas Gedsig Nielsen
E-mail:Thomas@bardram.dk · Tlf: 71 99 30 69