• Himmerlandskød Bardram Luft-Teknik

  Himmerlandskød

  Himmerlandskød

  Tre slagterier i ét

  Efter en fusion i 2018, hvor fire slagterier samlede sig til Himmerlandskød, ønskede virksomheden en ny bygning, som kunne samle tre slagterier i ét. Danmarks næststørste slagteri- og opskæringsvirksomhed gik derfor i gang med at bygge et helt nyt anlæg i Aalestrup, der skulle huse op mod 110.000 kreaturer årligt. Fra slagteriets side var der et stort ønske om at skabe et godt indeklima, hvor bygningerne hele tiden kunne blive forsynet med frisk luft. Yderligere var det også vigtigt at temperaturen i forskellige afdelinger kunne reguleres, både i forhold til fødevaremæssige krav, men i høj grad også i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. I forlængelse af dette var det også essentielt, at fugt i bygningen kunne reguleres og lugtgener ligeledes kunne minimeres.

  En optimal helhedsløsning

  I samarbejde med kunden fandt Bardram Luft-Teknik frem til et løsningsforslag, som bedst muligt matchede Himmerlandskøds ønsker, behov, budget samt teknik- og myndighedskrav. Ved at tilbyde en samlet løsning kunne vi bedre give kunden det bedste resultat, hvor de installerede elementer bedre arbejder sammen.

   

   
   


  Ved slagterilinjerne oprettede vi ventilationsanlæg, som ved hjælp af indblæsningsaggregater opvarmer eller køler op til 78.000 kubikmeter luft i timen afhængigt af driftssituationen. Hermed sikrer vi, at Himmerlandskøds medarbejdere har de bedste betingelser for det rette klima. I forlængelse af dette kan nævnes, at det største ventilationsanlæg på stedet nu er på 60.000 kubikmeter luft i timen.

  For at begrænse luftudskiftet, og dermed fange forureningen direkte ved kilden, hvor koncentrationen er stor, fik slagtergangen installeret procesudsugning. Dette bidrager ligeledes til at opretholde det gode klima for medarbejderne.

  Udbeningsanlægget blev udstyret med recirkulering for at sikre den rette rumtemperatur. Dette er også med til at hjælpe slagteriet med at udtørre rummet efter endt rengøring.

  Slagtergangen fik installeret udsugning, som ved hjælp af booster-enheder driver luften hen til fællesafkastet, og videre op gennem den 40 meter høje skorsten. Dette er med til at eliminere lugtgener for den omkringliggende beboelse.

   

   

   

   

   

  Bedre arbejdsmiljø og opfyldte krav

  • Store krav til temperatur og store forskelle i et slagteri
  • Godt miljø og indeklima i hele slagteriet
  • Forbedret arbejdsmiljø

  Med hjælp fra Bardrams helhedsløsning har Himmerlandskød nu et slagteri, som først har fremmest har opnået et bedre indeklima. Dette har været medvirkende til et forbedret arbejdsmiljø for virksomhedens medarbejdere, hvor det tidligere har været vanskeliggjort på grund af de store temperaturforskelle, som netop kan forekomme i et slagteri, hvor der er store fødevaremæssige krav. Ligeledes er produktiviteten eksempelvis hævet, da fugt hurtigere forsvinder og tørretid i stedet bliver til produktionstid.   

 • Om os

  Bardram Luft-Teknik A/S har specialiseret sig i at udvikle og levere komplette løsninger til ventilation og køling samt til reducering af støj- og lugtgener. Løsningerne anvendes primært i industrilokaler med et udfordrende arbejdsmiljø, hvor varme, kondens eller forurening giver et udfordrende indeklima eller en krævende proces.

  Vi består af et engageret team på cirka 30 ansatte bestående af ingeniører, projektledere, smede og håndværkere samt andre i tæt samarbejde med ejerne, Thomas Gedsig Nielsen og Svend Hougaard.

  Tæt dialog og optimale løsninger

  Hos Bardram arbejder vi fokuseret på at skabe en tæt dialog med vores kunder og tilbyder værdiskabende løsninger, som specifikt er udformet til den konkrete sag. Vi bestræber os på at stille kunderne de spørgsmål, der kan være med til at flytte deres ståsted udelukkende med fokus på at finde den bedste løsning til netop deres problemstilling. Dermed har vi en mission om at sikre den mest optimale løsning ud fra de forudsætninger kunderne stiller og ikke kun den forventning, de har, men mere til. Vi servicerer de virksomheder, som har de vildeste behov for at kontrollere deres interne miljøer og har de mest voldsomme belastninger.


  Høj kvalitet og øget produktivitet

  Den bærende faktor hos Bardram er vores høje faglige og erfarne niveau, som kommer i spil på tværs af virksomheden, når nye løsninger udvikles. Vi har stort proceskendskab og kombinerer denne med viden fra egen produktion, og formår i dette spændingsfelt at skabe unikke løsninger i høj kvalitet. Projektafdelingen er knivskarp på helhedsorienterede løsninger, så vi sikrer kun at levere løsningsmodeller, der kan produceres, monteres, leveres og afslutningstestes hos kunden i et smidigt flow og ofte i et smalt tidsvindue.

  Vi følger stolt ventilationsanlæg, som vi har dimensioneret, leveret og videreudviklet gennem tiden. Vi fremstiller fortsat driftssikre løsninger på højt niveau, som opretholder et stabilt produktionsmiljø. Derved bidrager vores løsninger til en høj produktivitet og ensartet kvalitet af kundernes produkter.

 • Procesudsugning

  Procesudsugning

  Når vi laver procesudsugning for håndtering af produkter, analyserer vi grundigt produktionsprocesserne og designer derefter en løsning, som løser udfodringen med optimal produktion for øje. Vores mål er, at procesudsuget er specifikt og effektivt for den enkelte kunde.

  Procesudsugninger indgår ofte som en naturlig del af vores design for et lokale, når der er kilder, som udleder særlig meget varme eller forurening. Vi leverer dog også løsninger til selvstændige processer.

  Bardram har erfaring med procesudsugning fra:

  • Krydderiudvejning og blanding
  • Hakke- og mikseprocesser med CO2 og N tilsætning
  • Inkjet- og laserprint
  • Slagteriernes sterilisatorer for knive, robotter, krogvaskere mv.
  • Oliestegere og kogeprocesser
  • Kar-, kasse- og bakkevaskere
  • CO2- udsugning fra tøristilsætning
  Bardram Procesudsugning

Ydelser der sikrer optimal luftkvalitet og et bedre miljø

Ventilation

Ventilation er en bred betegnelse for luftskifte. Formålet med industriel ventilation er...

Se mere

Procesudsugning

Når vi laver procesudsugning for håndtering af produkter, analyserer vi grundigt...

Se mere

Rumkøling

I produktionslokaler afgiver maskiner og processer så meget varme, at der næsten altid er...

Se mere

Affugtning

Et tørt produktionsmiljø er for mange produktioner en forudsætning for overhovedet at...

Se mere

Ekstern lyddæmpning

Samfundet har fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold...

Se mere

Ekstern lugtbegrænsning

Selv duften af mad kan blive for meget i længden. Der er to forskellige måder at begrænse...

Se mere

Varmegenvinding

Energiforbruget på et ventilationsanlæg afhænger af tre primære designparametre:...

Se mere

Standardprodukter

Bardram tilbyder forskellige typer standardprodukter som bl.a. rørbæring,...

Se mere

Sikker og kompetent rådgivning

Sikker og kompetent rådgivning

Hos Bardram tilbyder vi rådgivning i forbindelse med et kommende projekt, hvor vi udarbejder beregninger og tegningsmateriale, som fundament for udbudsmateriale eller prisforespørgsler til løsningsmodel med mere. Vi stræber mod at rådgive jer professionelt og derigennem skabe værdifulde løsninger, som er specifikt rettet mod det konkrete projekt. Vi tør stille de svære og tunge spørgsmål, da vi ved, at de er essentielle for projektet og ikke mindst de uforudsigelige elementer, der kan påvirke løsningen. Vi er fokuserede på at være i tæt dialog med jer og i fællesskab finde frem til de løsninger, som vi er sikre på kan optimere de behov, der findes hos jeres virksomhed. Derfor er vores løsninger unikt tilpassede og sammensat efter de behov og udfordringer, I efterspørger..

Kontakt: Svend Hougaard
E-mail: svend@bardram.dk · Tlf: 71 99 30 62

Kontakt: Thomas Gedsig Nielsen
E-mail:Thomas@bardram.dk · Tlf: 71 99 30 69